Saltfjellet

På tur med Lars Monsen (1)

NRK1 søndag 6. mars 2005 kl. 20.45

Lars seler på hundene i Beiarn i Nordland. Her ligger morens bardomshjem og Lars tilbrakte sine 26 første somre her. Fra den bratte nordlandskysten bærer det innover i landet med hundespann.

Ved Oksvatnan blir Lars utfordret til fiskekonkurranse av ivrige lokale isfiskere, en utfordring Lars ikke kan si nei til! Seinere står Russåga, Norges lengste underjordiske elv for tur!

Isen er begynt å smelte på vannene, derfor sender Lars regissør Fridtjof Kjæreng først ut på isen for å være sikker på at den holder…

Saltfjellet–Svartisen er Norges nest største nasjonalpark etter Hardangervidda. Fra den ville Nordfjorden i vest strekker parken seg via høge fjell og evig is til frodige fjellbjørkedaler med stilleflytende elver. Lengst øst går parken over i Saltfjellets åpne fjellvidder med store løsmasseavsetninger fra istida. Svartisen dekker 370 km2 og er Nord-Skandinavias største isbre. Kalkrik berggrunn gir en rik flora med flere sjeldne arter. I de tradisjonelle reindriftsområdene finnes en enestående samling av samiske kulturminner.

Produksjonsfakta

Produsent: samproduksjon mellom f(x) produksjoner og NRK Underholdningsavdelingen 2005
Regissør: Fridtjof Kjæreng
Foto: Fridtjof Kjæreng
Klipp: Jo Eldøen, Trygve Hagen, Charlotte Kahn og Thomas Østbye
Lengde: 6 episoder a 29 m.