Snøhulemannen – hederlig omtale i Kathmandu, Nepal.

Filmen om Snøhulemannen fikke hederlig omtale under KIMFF, Kathmandu Int. Fjellfilmfestival, 11.12. 2012.

kimf2012
Besøket på KIMFF 2012 i Nepal ble en stor opplevelse for meg som regissør. Salen var smekkfull under visning av filmen med kø utenfor. Mottakelsen var enorm! For meg var det en sterk opplevelse å vise en film – om en mann som har tatt avstand fra våre materialistsiske verdier i vårt rike samfunn – for antatt fattigere innbyggere i Indias bakgård. I diskusjonsrunden etter visning, viste det seg at publikum var meget opptatt av en definisjon av begrepet «idividuell lykke». De færreste koblet dette tett opp mot materielle verdier. Jeg fortalte om de sosiale sikkerhetsnett som finnes i vår velferdsstat og som «Snøhulemannen», om enn «utmeldt», alltid vil være en del av. Samtidig ble jeg oppsøkt av flere unge nepalesere i dagene som fulgte. Mange av dem studenter som var opptatte av temaet i filmen og som hadde mye kunnskap om filmfortelling og var opptatte av måten filmen var satt sammen på. Jeg fikk også sett mye god dokumentarfilm fra fjellområder rundt om i verden, med et meget høyt nivå.