Snøhulemannen på CMS Vatavaran Film Festival i New Dehli

Dokumentarfilmen Snøhulemannen er tatt ut til CMS Vatavaran Film Festival i New Dehli, 06.-10. desember 2011

CMS VATAVARAN FILM FESTIVAL